Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Pierwsze kroki

Anonim (niezweryfikowany) pt., 11/09/2007 - 23:52

Orędownikiem sprawy reaktywowania orkiestry stało się założone w 1996 roku Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków. Starania Towarzystwa, którym kieruje Norbert Prudel – znakomity pianista, uczeń prof. Andrzeja Jasińskiego oraz znany w Rybniku lekarz i stomatolog – trafiły w końcu na podatny grunt.

Zarząd Miasta Rybnika i prezydent Adam Fudali wyrazili wolę finansowania pięciu, sześciu koncertów rocznie. Do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie reaktywowania orkiestry zachęcił władze miasta Tadeusz Kijonka, laureat Złotej Lampki Górniczej w 1999 roku, który nagrodę pieniężną przekazał Towarzystwu im. Braci Szafranków na rzecz przyszłej orkiestry i apelował by jego śladem poszli inni”.

Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków powstało 11 września 1996 roku w Rybniku. Za patronów i mistrzów obrało sobie ludzi wielkich, lecz skromnych – Karola i Antoniego Szafranków.

Pierwszym spotkaniem zorganizowanym przez Towarzystwo Muzyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej była prezentacja przeźroczy tatrzańskich Krystiana Szczęsnego do muzyki Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego 22 listopada 1996 roku.

 

„Pierwszym krokiem do reaktywacji orkiestry, a zarazem dużym sukcesem Towarzystwa było wydanie płyty CD „ U Źródeł sławy – Moja melodia dla Rybnika” w 1997 roku”.

Płyta została nagrana przez wybitnych artystów, związanych kiedyś ze „Szkołą Szfranków”: Lidię Grychtołównę, Piotra Palecznego, Adama Makowicza, a także prezesa Towarzystwa, pianistę i lekarza w jednej osobie Norberta Prudla. Na płycie znalazły się również utwory Henryka Mikołaja Góreckiego. Artystom towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. „Płyta powstała przy wsparciu sponsora – Banku Śląskiego, a przyczyniły się do tego starania dr Alicji Wrzoł”. Nad całością przedsięwzięcia czuwała Jolanta Sobczak-Smołka.

Siódmego czerwca 1997 roku w Teatrze Ziemii Rybnickiej Towarzystwo zorganizowało koncert wirtuoza fortepianu Adama Makowicza, który zaprezentował jazzowe transkrypcje Chopina i innych kompozytorów klasycznych, a także utwory swego mistrza Arta Tatuma, Georga Gershwina oraz swoje kompozycje. Adam Makowicz przyjął honorowe członkostwo Towarzystwa, a swój koncert dedykował naszemu miastu, szczególnie specjalnie skomponowaną „Moją melodię dla Rybnika”.

Prezes Towarzystwa dr Norbert Prudel odczytał list Karola Szafranka, który nie mógł przybyć na koncert, ale z radością przyjął wiadomość o płycie i powstaniu Towarzystwa.

Czwartego grudnia 1997 roku recital Lidii Grychtołówny w Muzeum Rybnickim uświetnił wieczór poświęcony pamięci prof. Karola Szafranka. Artystka wykonała utwory Brahmsa, Schumanna, Szymanowskiego i Chopina.

 

Spotkanie prowadził Wacław Mickiewicz, który przypomniał zebranym dokonania Karola Szymanowskiego.

Przed koncertem w dolnym holu Muzeum rybnickiego odbyła się projekcja przeźroczy tatrzańskich Krystiana Szczęsnego pt. „Przemijanie”, której towarzyszyła muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara. Karol Szafranek był wielkim miłośnikiem górskich wędrówek.

Dwudziestego maja 1998 roku gościem honorowym uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury był zaproszony przez Towarzystwo znakomity kompozytor Henryk Mikołaj Górecki.

Efektem działań Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków było reaktywowanie po czteroletniej przerwie Filharmonii Rybnickiej. Jej dyrektorem został Rybniczanin, muzyk Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, absolwent Rybnickiej Szkoły Muzycznej Antoni Smołka. Prezydent miasta Rybnika Adam Fudali i Zarząd Miasta poparli starania Towarzystwa i wyrazili wolę finansowania kolejnych koncertów symfonicznych. Towarzystwo Muzyczne działa prężnie do dzisiaj i wiernie wspiera Filharmonię Rybnicką.

Tags: