Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika'08

Anonim (niezweryfikowany) czw., 06/19/2008 - 00:00

Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika'08 w dziedzinie kultury rozdane.

17.06.2008 o godz. 18.00 w Rybnickiego Centrum Kultury odbył się koncert uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku. Orkiestrą Filharmonii Rybnickiej dyrygował Mirosław J.Błaszczyk. Koncert uświetniał uroczystość przyznania nagród Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury.

 Kulturalne nagrody

2008-06-18

W Rybnickim Centrum Kultury odbyła się coroczna gala rozdania nagród Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury.  W tym roku nagrodę z rąk prezydenta Adama Fudalego odebrali: Ks. Prałat Franciszek Skórkiewicz (za kreatywność w upowszechnianiu kultury oraz okazywanie przychylności dla wszelkich działań muzycznych), Hanna Grzonka (za całokształt działalności artystycznej i dorobek plastyczny), Mirela Szutka (za upowszechnianie muzyki wśród mieszkańców Miasta oraz całokształt działalności kulturalnej), Mirosław Pilarz (za całokształt działalności artystycznej oraz działalność na rzecz nawiązywania międzynarodowej współpracy kulturalnej), Henryk Rojek (za zasługi w dziedzinie archiwizacji i kronikarstwa, w tym za inicjatywę historycznego  wydania Kroniki Popielowa), Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybniku (za całokształt działalności artystycznej szkolnej Orkiestry Symfonicznej w 70-tą rocznicę istnienia zespołu),Wacław Mickiewicz (za całokształt działalności kulturalnej i osiągnięcia artystyczne w jubileusz 25-lecia pracy dyrygenckiej), Mieczysław Kula (za działania na rzecz upowszechniania lokalnej  historii Miasta oraz napisanie książki  pt. Boguszowice), Lidia Blazel-Marszolik (za upowszechnianie kultury, edukację artystyczną oraz rozwijanie twórczych talentów młodzieży), Kornelia Delowicz (za całokształt działalności  na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz rozwój bibliotekarstwa w mieście), Czesław Gawlik (za całokształt działalności artystycznej oraz działania na rzecz upowszechniania muzyki jazzowej), Ryszard Kałamarz  (za całokształt działalności na rzecz upowszechniania malarstwa oraz dorobek artystyczny), Janusz Majewski (za stworzenie „Studia Teatralnego” oraz aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury), Stanisław Wójtowicz (za niekonwencjonalne spojrzenie na kulturę oraz działania na rzecz rozwoju wydarzeń kulturalnych w mieście), Monika Onoszko (za sukcesy artystyczne w świecie mody oraz kreatywne podejście do sztuki), Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach (za sukcesy muzyczne oraz dorobek artystyczny zespołu wokalnego „6 na 6”).

Uroczystość wręczania nagród prezydenta w dziedzinie kultury uświetniła koncertem Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków wraz z solistami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku.

Źródło:http://www.rybnik.com.pl

Tags: