Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika

Anonim (niezweryfikowany) sob., 06/10/2006 - 00:00

Prezydent Rybnika Adam Fudali wręczył coroczne nagrody w dziedzinie kultury. Uroczystość odbyła się w czwartek, 8 czerwca 2006, w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku. 

 

Uwieńczeniem uroczystości był koncert zatatuowany „Estrada Młodych Solistów”, w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków, będących laureatami konkursów instrumentalnych. Młodym muzykom towarzyszyła Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka.

 

Tegoroczne nagrody Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury otrzymali:

 

Mirosław Jacek Błaszczyk za aktywną działalność na rzecz promocji kultury Rybnika w kraju i na świecie, całokształt dorobku artystycznego i twórczego, wybitne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie dyrygentury oraz zaangażowanie w upowszechnianie muzyki w mieście

 

Krzysztof Popek za całokształt działalności muzycznej na rzecz promocji kultury miasta Rybnika, dorobek artystyczny w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej oraz wybitne międzynarodowe osiągnięcia muzyczne     

                    

Norbert Prudel za aktywną działalność na rzecz integracji profesjonalnego i amatorskiego środowiska muzycznego na terenie miasta Rybnika oraz zaangażowanie w proces reaktywacji Filharmonii Rybnickiej

 

Izabela Karwot za całokształt działalności artystyczno-zawodowej, pracę z dziećmi i młodzieżą oraz osiągnięcia  w zakresie upowszechniania sztuki teatralnej na terenie  miasta Rybnika, m.in.:  poprzez organizację spektakli, festiwali, przeglądów grup teatralnych

 

Elżbieta Bimler-Mackiewicz za całokształt osiągnięć zawodowych i naukowo-badawczych w obszarze rybnickiego muzealnictwa, w tym za stworzenie i rozbudowę zbiorów Śląskiego i rybnickiego rzemiosła oraz opracowanie monograficznego dzieła pt.: „Rybnik. Znaki wspólnoty dzielnic”

 

Aniela Marosz za inicjowanie przedsięwzięć  w skali kraju w zakresie edukacji muzealnej dzieci przedszkolnych i osób dysfunkcyjnych 

 

Romana Kuczera za aktywną działalność na rzecz edukacji artystycznej, rozwoju lokalnego ruchu muzycznego oraz propagowanie kultury muzycznej w mieście, regionie a także poza granicami kraju, w szczególności poprzez organizację koncertów kameralnych   i symfonicznych  

 

Antoni Smołka za całokształt działalność artystyczno-zawodowej, upowszechnianie muzyki i kultury poprzez przygotowywanie i organizację koncertów Rybnickiej Filharmonii oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta

 

Danuta Mrozek za całokształt działalności, związanej z powołaniem do życia Rybnickiego Klubu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaangażowanie  w rozwój stowarzyszenia  oraz podejmowanie działań mających na celu organizację przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych na rzecz aktywizacji starszych mieszkańców Rybnika

 

Zyglinda Lampert-Raszyńska  za zaangażowanie w rozwój amatorskiego ruchu śpiewaczego, aktywne działania w środowisku chóralnym miasta Rybnika oraz wybitne osiągnięcia w pracy pedagogiczno-artystycznej z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną muzycznie

  

Aldona Kaczmarczyk-Kołucka za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz działania na rzecz upowszechniania kultury plastycznej i rozwijanie twórczych talentów wśród dzieci i młodzieży, w szczególności  poprzez organizację Międzynarodowych Konkursów Plastycznych i międzynarodowych wymian kulturalnych 

 

Henryk Wilk za zaangażowanie w  utworzenie Rybnickiego Klubu Uniwersytetu Trzeciego Wieku - oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta Rybnika

Tags: