Informujemy, że Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku zostało wpisane do rejestru organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku na rzecz naszego Towarzystwa.

 

KRS 0000003278
KONTO  67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Historia

Prolog

Anonim (niezweryfikowany) ndz., 11/11/2007 - 08:32
„Nie byłoby orkiestry ROW, gdyby nie bogata tradycja muzyczna naszego regionu – orkiestra stała się jedynie jej ukoronowaniem”.
 

Karol i Antoni Szafrankowie

Anonim (niezweryfikowany) sob., 11/10/2007 - 08:39
Bracia Karol i Antoni Szafrankowie wywodzili się z rodziny górniczej, która wyemigrowała w 1895 roku ze Śląska do Westfalii, by tam szukać pracy w Zagłębiu Ruhry. Byli synami Jana i Marii z domu Szołek.
Ojciec ich był cenionym działaczem kulturalnym w ruchu polonijnym. Był założycielem chóru i zespołu orkiestrowego w miejscowości Bottrop. Komponował i opracował polskie pieśni ludowe i religijne, a nawet trudnił się naprawą instrumentów muzycznych.

Pierwsze kroki

Anonim (niezweryfikowany) pt., 11/09/2007 - 08:40
Orędownikiem sprawy reaktywowania orkiestry stało się założone w 1996 roku Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków. Starania Towarzystwa, którym kieruje Norbert Prudel – znakomity pianista, uczeń prof. Andrzeja Jasińskiego oraz znany w Rybniku lekarz i stomatolog – trafiły w końcu na podatny grunt.

Lata 1960-1979

Anonim (niezweryfikowany) czw., 11/08/2007 - 08:42
Wydarzeniem historycznym dla Rybnika i okolicy było powołanie do życia z początkiem roku szkolnego 1960/61 orkiestry symfonicznej pod nazwą Filharmonia ROW. Orkiestra liczyła początkowo 46 muzyków.

Lata 1979-1995

Anonim (niezweryfikowany) śr., 11/07/2007 - 08:49
Po śmierci Antoniego Szafranka w 1979 roku, funkcję kierownika artystycznego i dyrektora Filharmonii przejął Czesław Płaczek. Od stycznia 1983 dyrektorem orkiestry został Juliusz Malik, a kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem Jerzy Salwarowski. Repertuar orkiestry poszerzył się o dalsze dzieła symfoniczne, wzrosła liczba koncertów popularnych i kameralnych w terenie.