Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

DC'12- Gazeta Rybnicka

Anonim (niezweryfikowany) pt., 01/04/2013 - 00:00

DNI CECYLIAŃSKIE 2012 W OPINII GAZETY RYBNICKIEJ

 

Muzyka językiem integracji.

Po raz pierwszy organizowane od lat Dni Cecyliańskie miały w tym roku międzynarodowy charakter. Koncert finałowy, jaki odbył się 25 listopada w kościele Królowej Apostołów, uświetnili artyści zza zachodniej granicy.

 

Organizator – Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków – pozyskało, obok dotacji miejskiej, fundusze z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Do udziału w Dniach Cecyliańskich zaproszono cenionego w Niemczech dyrygenta i animatora życia muzycznego Siegfrieda Heinricha, dyrektora letniego festiwalu w Bad Hersfeld, w którym od ponad 20 lat bierze udział Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, której członkiem jest Antoni Smołka, dyrektor oraz muzyk Filharmonii Rybnickiej. — Zainteresowanie maestro Heinricha muzyką chóralną i jego niezwykła życzliwość zainspirowały nas do nawiązania z nim współpracy — mówi dyrektor Smołka. — Dzięki sugestiom Adama  Świerczyny, dyrektora Rybnickiego Centrum Kultury, które jest współorganizatorem imprezy, podjęliśmy udaną, jak się okazało, próbę wystąpienia o grant do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej — dodaje Jolanta Sobczak-Smołka, muzyk FR oraz NOSPR-u, a także autorka wniosku o dofinansowanie.

Program koncertu finałowego był efektem wspólnych przemyśleń uczestników projektu. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego największego, jak dotąd, przedsięwzięcia Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, podziękował jego prezes Norbert Prudel, zaś w muzyczny świat pięknym słowem melomanów wprowadził Wacław Mickiewicz. Na wstępie koncertu wystąpiły a cappella połączone chóry: Bel Canto z Gaszowic oraz Cecylia, im. Mickiewicza, Regina Apostolorum, Seraf i Słowiczek z Rybnika pod dyrekcją Janusza Budaka. Odśpiewały one tradycyjne Wezwanie do św. Cecylii, a także pieśni Józefa Świdra i Czesława Prudla. Następnie Filharmonia Rybnicka pod batutą gościa, Siegfrieda Heinricha, wykonała Trzy utwory w dawnym stylu Henryka M. Góreckiego, towarzyszyła również znakomitemu, młodemu wiolonczeliście Łukaszowi Frantowi, który zachwycił interpretacją Koncertu wiolonczelowego a-moll Roberta Schumana. Trzecim utworem była rzadko wykonywana, nawet w Niemczech, Msza nr 2 G-dur, zwana Jubelmesse, Carla Marii v. Webera. Utwór ten wymagał udziału solistów, których wybrał Siegfried Heinrich. Gościnnie zaśpiewali: Amrei Rebekka Beuerle (sopran), Barbara Buffy (alt), Benjamin von Reiche (tenor) oraz Christoph Heinrich (bas).

 

Świetnie zaprezentował się chór złożony z młodych śpiewaków z zespołów Bel Canto (I LO) oraz Dominanta (szkoła muzyczna Szafranków) i z rybnickiego chóru kameralnego Autograph. Po wybrzmieniu kończącego mszę Webera Amen rybnicka publiczność zgotowała wykonawcom gorącą owację. Maestro Heinrich był pod wrażeniem poziomu artystycznego młodych chórzystów, dziękując szczególnie obu chórmistrzyniom, Lidii Blazel-Marszolik i Joannie Glenc. Ten sam koncert został wykonany dzień wcześniej w Raciborzu i został znakomicie przyjęty. — Po koncercie, w którym towarzyszyliśmy Wiesławowi Ochmanowi, to drugi występ FR w Raciborzu. To, być może, początek interesującej współpracy — mówi Norbert Prudel.

 

Koncert finałowy zwieńczył festiwal chóralny Dni Cecyliańskie, którego rolą jest zaprezentowanie dorobku amatorskiego ruchu śpiewaczego oraz integracja z profesjonalną sceną muzyczną. W dwa listopadowe weekendy w rybnickich i okolicznych świątyniach wystąpiło 15 chórów, dając świadectwo kontynuacji śląskiej, śpiewaczej tradycji.

 

Źródło:

GAZETA RYBNICKA